Partner

Odnos između Uniwella i rasta

Mogu li pitati kakav je odnos između vaše kompanije i Shandong Growth-a?
Rast je uspostavljen 2010. godine i jedno je od najvećih domaćih proizvodnih preduzeća ekstrakta poligona cuspidatuma. Uniwell je agent za prodaju proizvoda Growth i odgovoran je za promociju, prodaju i uslugu ekstrakta polygonum cuspidatum. Growth je izveo izgradnju baze za sadnju sirovina polygonum cuspidatum u okrugu Dongming, provincija Shandong, i sada ima standardizovanu bazu za uzgoj od 6,67 km². Nakon gotovo 20 godina eksploatacije divljih resursa polygonum cuspidatum, dugoročni razvoj proizvoda polygonum cuspidatum ograničen je i sadržajem i količinom. Garancija baze sadnje postavlja dobre temelje za dugoročni razvoj ekstrakta poligona cuspidatuma.

logo5

logo4

logo

logo3

logo2